Menu:

Het Huis van het Kind Brugge wil de bestaande dienstverlening voor ouders en kinderen overzichtelijker en toegankelijker maken.

Z.art

Het Z.art project is een project voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die opgroeien in een kwetsbaar gezin. We bieden de kinderen een veilig positief opvoedingsklimaat aan waarin ze kunnen groeien in hun zelfstandigheid.

Naast een veilig klimaat hechten we veel belang aan hun welbevinden en betrokkenheid, hun talenten staan bij ons centraal. We kijken vanuit de interesses van de kinderen en passen ons vrijetijdsaanbod daarop aan.

Naast het aanbieden van een vrijetijdsaanbod bieden we ook huiswerkbegeleiding aan. Hier ondersteunen we zowel de kinderen als hun ouders in het samen maken van het huiswerk.

 

Waar: Gemeenschapshuis WUK-kot, Marktplein 12 in Zeebrugge

Wanneer: elke woensdag van 14 tot 17 uur (behalve in de schoolvakanties)

Contact: 050 33 82 06 (CKG Sint-Clara)

Contactpersonen: Loes Olivier en Line Van Wassenhove

 

STOP 4-7

CKG Sint-Clara biedt het STOP 4-7 programma aan. STOP 4-7 organiseert hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar en 7 jaar en 11 maand, die moeilijk gedrag stellen thuis en/of op school.
Het STOP 4-7 programma richt zich op het kind, de ouders en de school.

We leren de kinderen zich sociaal vaardiger te gedragen. Om het gedrag van het kind echt te verbeteren, is het nodig dat ook de ouder(s) en de leerkracht meewerken.

De kinderen komen samen in een kleine groep met maximum 10 kinderen en dit 10 keer een volledige schooldag. Door met andere kinderen samen te werken en te spelen, leren ze zich aangenamer te gedragen. We streven ernaar dat ze beter opschieten met leeftijdgenootjes en zich na de bijeenkomsten thuis en op school beter gedragen.

De ouders komen 10 namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema’s te bespreken. In groep praten we over wat soms moeilijker loopt bij het opvoeden van uw kind. De ouders en begeleiders wisselen ideeën en tips met elkaar uit.

De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken 4 voormiddagen rond het thema ‘opvoeden in de klas’. De leerkrachten en de begeleiders geven elkaar tips hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school. Ze leren een kind aan te sporen om zich leuker te gedragen en kunnen dit dan inoefenen in de klas.

 

Waar: CKG Sint-Clara, Garenmarkt 9 in Brugge

Wanneer: elk schooljaar, in het eerste en derde trimester

Contact: 0475 73 74 37, ckg@sint-clara.bewww.ckgsintclara.be

Contactpersoon: Marlies Marchand

 

Help, mijn kind doet moeilijk

Een oudercursus georganiseerd vanuit CKG Sint-Clara. Thema’s die aan bod komen in dit programma zijn: positief ouderschap, leerwetten, straffen en belonen,  complimenten geven, ….

Het programma telt 5 groepssessies, 1 terugkomsessie na 14 dagen én is kosteloos.

 

Wanneer: op vraag (we starten met een groepje minimum van 8 tot 12 ouders)

Contactpersoon: Evelien Huys

 

Tweedehandsbeurzen

De Gezinsbond organiseert tweedehandsverkopen. Hierbij verkopen gezinnen bruikbare kinderkleding en speelgoed aan betaalbare prijzen aan andere gezinnen.

Klik hier voor tweedehandsbeurzen in de buurt.

Kind en Gezin

Volg alle activiteiten van Kind en Gezin via hun Facebookpagina.

Kind en Gezin - ontmoeting

Elke maandagvoormiddag van 9.30u tot 12 uur zijn de medewerkers van Kind en Gezin aanwezig in inloophuis 't Sas voor alle babbels en vragen die je nooit eerder durfde te stellen over baby's, peuters en kleuters. 

scroll naar boven