Menu:

Het Huis van het Kind Brugge is er voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. We zoeken samen met jou naar een antwoord of bekijken welke dienst je verder kan helpen. 

Eigendom

De volledige website, zowel naar inhoud als naar lay-out, is eigendom van het Huis van het Kind Brugge.
Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van het Huis van het Kind Brugge en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook, erkent en aanvaardt dat alle informatie, teksten, documenten (zoals jaarverslagen en persberichten) en het logo eigendom zijn van het Huis van het Kind Brugge.

Het logo en de benamingen mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of gereproduceerd worden.

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder de documenten en het logo die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder direct of indirect commercieel oogmerk tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van het Huis van het Kind Brugge.

Aansprakelijkheid

Het Huis van het Kind Brugge besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site.
De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Huis van het Kind Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door het Huis van het Kind gecreëerde site en/of pagina’s.

Het Huis van het Kind Brugge mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van het Huis van het Kind Brugge zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
Huis van het Kind Brugge is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites, noch voor de aangeboden informatie.

De Huis van het Kind Brugge-site bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software of data te downloaden.
Huis van het Kind Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of gebruik van deze software of data.

Privacy

Op de website van het Huis van het Kind Brugge worden algemene bezoekersstatistieken bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Het Huis van het Kind Brugge verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.
Het Huis van het Kind Brugge verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt zoals bij het invullen van een antwoordformulier.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.

scroll naar boven