Menu:

Het Huis van het Kind Brugge is er voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. We zoeken samen met jou naar een antwoord of bekijken welke dienst je verder kan helpen. 

AANBOD SCHOLEN

Een overzicht van alle scholen vind je op de website Onderwijskiezer.

 

ONDERWIJSCHEQUES

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge wil kwetsbare gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

- schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
- sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
- verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school,...

Voorwaarden

> Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

> het schoolgaand kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming

> het gezin is in collectieve schuldenregeling

> het gezin is in budgetbeheer met schuld

Procedure

Vanaf september '19 zal je van de school van je kind een folder krijgen waarop je een klevertje van het ziekenfonds van je kind moet bevestigen. Je kan op deze folder ook aanduiden indien je in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer met schuld bent. (bewijsstukken kunnen opgevraagd worden door OCMW Brugge) Scheur het rechterluik van deze folder af en bezorg dit aan het secretariaat of de klastitularis van de school. Als je deze informatie niet wil delen met de school, kan je contact opnemen met de Opvoedingswinkel. 

Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de school. Je hoeft zelf geen papieren cheques meer aan te kopen. 

Bedrag

Bij een goedkeuring ontvang je jaarlijks een korting van € 45 op de schoolfactuur van je kleuter(s). De korting voor je kind(eren) in de lagere school bedraagt € 85. De leerlingen van het secundair onderwijs krijgen een korting van € 100. 

Meer informatie?

Opvoedingswinkel Brugge - Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge (Huis van de Bruggeling)

info@opvoedingswinkelbrugge.be of 050 47 55 15

 

CLB - CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Bij het CLB krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten informatie, hulp en begeleiding over

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten, ...
  • psychisch en sociaal functioneren zoals vragen over pesten, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, ...
  • onderwijs- of schoolloopbaan, studiekeuze

Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Het CLB werkt op vraag. Leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussen beide te komen. Je kan dus zelf neit bij het CLB aankloppen. In alle vertrouwen, want de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Het bevorderen van het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Wat de reden ook is, als een leerling zich op één of andere manier niet goed in zijn vel voelt of vastzit, is het CLB er. Soms zal jet CLB verwijzen naar een andere dienst die je beter kan helpen. Maar geholpen word je!

In het CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, ... samen in een multidisciplinair team.

Het CLB kan attesten uitreiken die nodig zijn bij sommige inschrijvingen in een school, bijvoorbeeld bij de instap in het buitengewoon onderwijs.

Naast de zorg voor individuele leerlingen, biedt het CLB ook ondersteuning aan schoolpersoneel bij de begeleiding van leerlingen.

Op deze site kan je nagaan bij welk CLB je terecht kan, dit is afhankelijk van de school waar je kind(eren).

scroll naar boven