Menu:

Het Huis van het Kind Brugge wil de bestaande dienstverlening voor ouders en kinderen overzichtelijker en toegankelijker maken.

AANBOD SCHOLEN

Een overzicht van alle scholen vind je op de website Onderwijskiezer.

 

CLB - CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Bij het CLB krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten informatie, hulp en begeleiding over

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten, ...
  • psychisch en sociaal functioneren zoals vragen over pesten, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, ...
  • onderwijs- of schoolloopbaan, studiekeuze

Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Het CLB werkt op vraag. Leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussen beide te komen. Je kan dus zelf neit bij het CLB aankloppen. In alle vertrouwen, want de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Het bevorderen van het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Wat de reden ook is, als een leerling zich op één of andere manier niet goed in zijn vel voelt of vastzit, is het CLB er. Soms zal jet CLB verwijzen naar een andere dienst die je beter kan helpen. Maar geholpen word je!

In het CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, ... samen in een multidisciplinair team.

Het CLB kan attesten uitreiken die nodig zijn bij sommige inschrijvingen in een school, bijvoorbeeld bij de instap in het buitengewoon onderwijs.

Naast de zorg voor individuele leerlingen, biedt het CLB ook ondersteuning aan schoolpersoneel bij de begeleiding van leerlingen.

Op deze site kan je nagaan bij welk CLB je terecht kan, dit is afhankelijk van de school waar je kind(eren).

scroll naar boven