Menu:

Het Huis van het Kind Brugge is er voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. We zoeken samen met jou naar een antwoord of bekijken welke dienst je verder kan helpen. 

AANBOD SCHOLEN

Een overzicht van alle scholen vind je op de website Onderwijskiezer.

 

ONDERWIJSCHEQUES

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge en Huis van het Kind Brugge willen gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

- schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden
- sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden
- verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school
- sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext
- opvang en toezicht over de middag
- schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit

Voorwaarden

Je kind heeft een domicilie in Brugge en is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Ook kinderen en jongeren zonder verblijfsrecht hebben recht. Daarnaast voldoe je aan één van de volgende voorwaarden:

- je kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming
- je hebt een pleegkind
- je gezin is in collectieve schuldenregeling (indien niet binnen het OCMW Brugge, hebben we de naam nodig van je schuldbemiddelaar)
- je gezin is in budgetbeheer met schuld binnen het OCMW Brugge

Procedure

Je kunt de Onderwijscheque aanvragen op school. Wil je jouw informatie liever niet delen met de school, maak dan een afspraak met het Huis van het Kind Brugge.

1. In september zal je van de school van je kind de folder Onderwijscheques krijgen.

2. Plak een klevertje van het ziekenfonds van je kind op de rechterkant van deze folder.

3. Duid in de brochure aan wat van toepassing is.

4. Scheur dit blad af en geef het terug af op school.

5. Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de school. Je ziet de korting dan enkele weken later verschijnen op de schoolrekening van je kind.

Bedrag

Bij een goedkeuring ontvang je jaarlijks een korting van € 55 op de schoolfactuur van je kleuter(s). De korting voor je kind(eren) in de lagere school bedraagt € 105. De leerlingen van het secundair onderwijs krijgen een korting van € 110. 

Meer informatie?

Huis van het Kind Brugge - Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge (Huis van de Bruggeling)

info@huisvanhetkindbrugge.be of 050 47 55 15

 

CLB - CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Bij het CLB krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten informatie, hulp en begeleiding over

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten, ...
  • psychisch en sociaal functioneren zoals vragen over pesten, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, ...
  • onderwijs- of schoolloopbaan, studiekeuze

Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Het CLB werkt op vraag. Leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussen beide te komen. Je kan dus zelf neit bij het CLB aankloppen. In alle vertrouwen, want de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Het bevorderen van het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Wat de reden ook is, als een leerling zich op één of andere manier niet goed in zijn vel voelt of vastzit, is het CLB er. Soms zal jet CLB verwijzen naar een andere dienst die je beter kan helpen. Maar geholpen word je!

In het CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, ... samen in een multidisciplinair team.

Het CLB kan attesten uitreiken die nodig zijn bij sommige inschrijvingen in een school, bijvoorbeeld bij de instap in het buitengewoon onderwijs.

Naast de zorg voor individuele leerlingen, biedt het CLB ook ondersteuning aan schoolpersoneel bij de begeleiding van leerlingen.

Op deze site kan je nagaan bij welk CLB je terecht kan, dit is afhankelijk van de school waar je kind(eren).

scroll naar boven