Menu:

Het Huis van het Kind Brugge is er voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. We zoeken samen met jou naar een antwoord of bekijken welke dienst je verder kan helpen. 

KIND EN GEZIN

Na het fantaseren over mooie kindernamen, een toekomstbeeld over een gezin, … wordt het verlangen naar kinderen steeds concreter. Op dat moment is het van belang om zich goed te informeren. Een aangepaste levensstijl bevordert immers de vruchtbaarheid. Er zijn belangrijke adviezen inzake voeding (bv. foliumzuur), vruchtbare dagen kunnen berekend worden en misschien groeit de nood aan bijkomende informatie wanneer het vervullen van de kinderwens op zich laat wachten. Er is ook een gerichte zorg aangewezen om tijdig verhoogde risico's op te sporen, noodzakelijke informatie te geven en, indien noodzakelijk, door te verwijzen. Voor meer informatie: http://www.kindengezin.be/kinderwens/

Wie zwanger is, gaat een bijzondere periode tegemoet. Een periode van koestering, ontdekking, verandering, maar ook af en toe van twijfel of onzekerheid. Dat is zo voor een toekomstige mama, maar evengoed voor haar partner. Voor meer informatie: http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/

Al van in je zwangerschap kan je een account aanmaken op mijnkindengezin.be

 

KRAAMZORG

Met werkelijk al je vragen over zwangerschap, geboorte en de zorg voor je baby ben je welkom bij 'De wieg'.

‘De wieg’ is één van de zes Vlaamse Experisecentra Kraamzorg en een partnerorganisatie van Kind & Gezin. ‘De wieg’ is erkend als Borstvoedingsvriendelijke Organisatie.
Als initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw is 'De wieg' een autonome dienst die jouw vrijheid en persoonlijke keuzes respecteert.

DE WIEG
Ezelpoort 5, 8000 Brugge
T. 050 33 38 53
info@dewieg.be
Bezoek de website van De Wieg.

KRAAMHULP

Als je hulp wenst na de bevalling, in welke aard dan ook, staat kraamhulp voor je klaar.

Kraamzorg is de zorg voor moeder en baby gedurende de eerste periode na de bevalling. Dit kan hulp bij huishoudelijke taken zijn, maar ook de zorg voor het baby’tje. De zorg van een vroedvrouw en kraamverzorgster geeft je de nodige rust, ondersteuning en tijd om een evenwicht te vinden in jullie leven en te genieten van jullie baby.

Afhankelijk van de mutualiteit waar je bent ingeschreven, kun je rekenen op hun steun tijdens de eerste periode na de bevalling.

Bij volgende diensten kan je terecht:

Christelijke Mutualiteit

Bond Moyson

Liberale Mutualiteit

Helan

Solidariteit voor het Gezin

Familiezorg West-Vlaanderen

Familiehulp

PRENATALE GEZINSBEGELEIDING

Pedagogische begeleiding van het gezin, waarbij de thuisbegeleider gemiddeld één keer per week aan huis komt.
De begeleiding kan starten van bij het prille begin van de zwangerschap indien nodig.

CKG SINT-CLARA

Contactpersoon: Sofie Mortier en Mieke Delmotte
Garenmarkt 9, 8000 Brugge
T. 050 32 82 06
ckg@sint-clara.be
Bezoek de website van CKG Sint-Clara.

AMBERBEGELEIDING

CKG Sint-Clara biedt een vroegtijdige (pre- en/of postnatale) intensieve gezinsbegeleiding aan voor ouders of alleenstaande moeders met een jonge baby. Die begeleiding kan, indien nodig reeds starten tijdens de zwangerschap en heet Amberbegeleiding.

De ambergeleiding komt tot drie keer per week bij het gezin langs. We werken zowel via praten, alsook via 'samen doen'.
Er zijn vier domeinen waar speciaal aandacht aan wordt besteed:

 • de zorg voor de baby: badmomentjes, verpamperen, voedingsschema opvolgen, …
 • lichamelijke en emotionele veiligheid, hechtingsrelatie: affectie, geborgenheid, opbouwen van een emotionele band met je baby, …
 • ontwikkelingsstimulering: spel met je baby, leeftijdsadequaat speelgoed, stimulatie, omgevingsinvloeden, …
 • opbouw van een formeel of informeel ondersteunend netwerk: in de begeleiding betrekken we graag alle gezinsleden, ook andere personen of diensten die belangrijk zijn voor jouw gezin.

De maximumduur van de begeleiding bedraagt 3 à 6 maand, maar kan indien gewenst afgebouwd of opgevolgd worden door een mobiele begeleiding.

De begeleiding is gratis en je kan er als ouder rechtstreeks terecht.

CKG SINT-CLARA

Contactpersoon: Sofie Mortier/Mieke Delmotte
Garenmarkt 9, 8000 Brugge
T. 050 33 82 06
ckg@sint-clara.be
Bezoek de website van CKG Sint-Clara

KINDERWENS

Een wensouder is iemand die een sterk verlangen naar kinderen koestert, maar waarbij het invullen van deze kinderwens niet vanzelfsprekend verloopt.

Expertisenetwerk Kinderwens vzw wil een wegwijzer bieden aan wensouders die nood hebben aan informatie en (psychosociale) ondersteuning. Hiertoe ontwikkelt Expertisenetwerk Kinderwens vzw het concept Kinderwenshuizen. Deze Kinderwenshuizen fungeren als een laagdrempelig antennepunt.

Om dit doel te verwezenlijken neemt Expertisenetwerk Kinderwens vzw de volgende initiatieven ter harte:

 • een eerste aanspreekpunt bieden voor personen met een kinderwens en hun omgeving via de Kinderwenshuizen (op termijn verspreid over België en Nederland)
 • het bewaken van de kwaliteit en uniformiteit van deze Kinderwenshuizen
 • informatie en advies verlenen aan wensouders 
 • opleiding en training bieden aan professionelen
 • de Belgische en Nederlandse bevolking informeren en sensibiliseren
 • het bevorderen van levenskwaliteit van wensouders  

We zijn er voor mensen die:

 • zwanger willen worden
 • moeilijk zwanger worden
 • verlies doormaken
 • zwangerschapsverlies na miskraam
 • zwangerschapsverlies na afbreking
 • doodgeboorte
 • ongewild kinderloos zijn en evenwaardige alternatieve vormen van ouderschap overwegen (adoptie/pleegzorg)
 • ongewild kinderloos zijn en kinderloos door het leven moeten gaan
 • een kind afstaan

We bieden:

 • individueel spreekuur door een zorgverlener
 • professioneel begeleidde gespreksgroepen
 • infosessies en workshops, adviesmoment
 • ontmoetingen staan centraal, we willen het sociaal isolement doorbreken

 

KINDERWENS VLAANDEREN
Contactpersoon: Shanti Van Genechten
shanti.van.genechten@kinderwensvlaanderen.be
Bezoek de website van Kinderwens Vlaanderen.

BRIEVEN AAN JONGE OUDERS

'Brieven aan Jonge Ouders' is een tijdschrift van de Gezinsbond boordevol herkenbare verhalen, nuttige tips rond opvoeding en boeiende weetjes over baby's.

Ben je zwanger? Dan kan je hier het verwachtingsnummer aanvragen.

 

scroll naar boven